Původně pozdně gotický hrad, založený v 15. stol. pány z Vrbna byl ve druhé polovině 16. a na začátku 17. století přebudován na honosnější renesanční sídlo. Objekt neobvyklého půdorysu kruhové…