Jindřichův Hradec stojí na místě přemyslovského knížecího hradiště z 10. století. Středověký hrad ze 13. – 15. století a na něj navazující renesanční zámek z let 1560 – 1598 s…