předchůdci zámku Cetechovice, vodní tvrzi, jsou zmínky z 15. století, po třicetileté válce však zanikla. Na jejím místě a podle nepravidelností v severním a východním křídle i s částečným využitím…