Původně renesanční zámek, později honosně raně barokně přestavěn na vévodské sídlo Albrechta z Valdštejna, dominanta ústředního náměstí ve městě Jičíně. Jako panské sídlo užíval měšťanský dům na náměstí už Mikuláš…