Raně gotický hrad byl založen v 1. pol. 13. století a stal se majetkem pražského biskupství jako sídlo biskupova správního úřadu. Na hradě sídlil purkrabí a biskupská posádka. Roku 1535…