Gotický hrad byl vybudován v letech 1264-1278 za Přemysla Otakara II. Roku 1279 zde byl Otou Braniborským vězněn mladý Václav II. a jeho matka Kunhuta. Začátkem 14. stol byl hrad…