Hodnotný renesanční, barokně upravený zámek s arkádovým nádvořím a částečně dochovaným opevněním ve stejnojmenné obci. O původním vladyckém sídle, tvrzi, jsou první zmínky z roku 1326. Z této gotické fáze…