Renesanční zámek při řece Úhlavě, přestavěný ze staré tvrze. Zámek ve vsi Poříčí si nechal postavit v roce 1611 Mikuláš Šic z Drahenic a začlenil do něj starší panský dům…