Podle návrhu Domenica Martinelliho byl v 1.pol. 1707-38 v Buchlovicích vystavěn pro majitele Buchlova zámek ve formě italské vily s cennou štukovou výzdobou, snad od B.Fontany. V interiérech různorodý soubor…